Menu
Competitie
NAC Junior Street League
Spelregels NAC Junior Street League

Algemeen:

  • Een team van de NAC Junior Street League bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 leerlingen van een basisschool. Het aantal spelers dat voetbalt is per trapveldje verschillend en wordt voorafgaand aan de wedstrijd bekend gemaakt. Deelnemers zitten in groep 7 en/of 8 van de basisschool.
  • Kleding van de NAC Junior Street League wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemende basisschool. De basisschool is zelf verantwoordelijk voor het wassen en onderhoud van de kleding.
  • De wedstrijden worden gespeeld op gras, kunstgras of straatstenen. Op trapveldjes met gras mag worden gespeeld met voetbalschoenen. Op kunstgras en straatstenen wordt altijd gespeeld op sportschoenen.

 

De spelregels:

Uitrusting 
Alle spelers van één team spelen in hetzelfde tenue
Het dragen van sierraden is verboden.
Het dragen van een lange broek is toegestaan, mits de korte broek daaroverheen is aangetrokken.
Er wordt gespeeld op sportschoenen of kunstgrasschoenen. Voetbalschoenen zijn nooit toegestaan, ook niet op natuurgras.
 

Speeltijd
De speeltijd bedraagt 2 x 20 minuten, met 5 minuten rustpauze. Na  de rust wordt gewisseld van speelhelft.

De aftrap 
De aftrap wordt genomen vanuit het middelpunt. De aftrap is een indirecte vrije trap en mag niet in één keer in het doel worden gespeeld.

Bij de aftrap staan alle spelers op eigen helft. Het bezoekende team trapt de wedstrijd af.

Doelpunt
Een doelpunt wordt toegekend wanneer de bal volledig over de (denkbeeldige) doellijn is gegaan, zonder dat hierbij fouten zijn begaan. Na een doelpunt moeten alle spelers zich weer op eigen speelhelft begeven, voordat de bal terug in het spel wordt gebracht. Het is niet toegestaan om vanaf eigen helft te scoren.

 

Wanneer er gescoord wordt door een meisje, telt het doelpunt dubbel.

Achterbal wordt een doelworp
(alleen bij velden zonder boarding of hekken)

Een doelworp wordt toegekend wanneer de bal de achterlijn volledig heeft overschreden.
De tegenstander moet minimaal 3 meter afstand houden.
De bal moet worden ingerold door de keeper en mag niet gegooid of geschoten worden.
De bal mag niet direct op de helft van de tegenstander gerold worden.

Corners
(alleen bij velden zonder boarding of hekken)

Een corner wordt toegekend in het voordeel van een aanvaller, wanneer de bal de achterlijn volledig heeft overschreden en het laatst werd aangeraakt door een verdediger. Corners worden niet genomen, maar na de derde toegekende corner wordt aan een ploeg een strafschop toegekend.

Strafschop
Een strafschop wordt genomen op 8 meter van de doellijn. Bij een door de keeper gestopte strafschop wordt het spel hervat met een doelworp door de keeper. Er kan dus nooit in tweede instantie gescoord worden. Gaat de bal via de keeper over de achterlijn, dan krijgt de tegenpartij een corner toegekend.

Intrap
(alleen bij velden zonder boarding of hekken)

De intrap wordt genomen op de plaats waar de bal het veld heeft verlaten.
De tegenstander moet minimaal 3 meter afstand houden.
De intrap kan genomen worden met de bal aan de voet of met een stap vooraf.
Uit een intrap mag niet rechtstreeks gescoord worden.
De intrap moet over de grond genomen worden, de bal mag dus niet hoog ingeschoten worden.
 

Overtredingen / Strafmaatregelen 
Ruw spel is verboden.
Van achteren aanvallen is verboden.
Slidings of glijdend de bal spelen is verboden en wordt direct bestraft met een gele kaart en uitsluiting van de speler voor twee minuten.
Een speler die tijdens de wedstrijd een 2e gele kaart, krijgt automatisch een rode kaart.
Een speler die een rode kaart krijgt, wordt definitief uitgesloten voor de wedstrijd en men mag geen vervanger voor hem opstellen. De speler is minimaal één en maximaal drie wedstrijden geschorst, afhankelijk van de oorzaak van de rode kaart.

 Terugspeelbal

Een bal die bewust met de voet wordt teruggespeeld naar de keeper mag NIET worden opgepakt. Een terugspeelbal met het hoofd mag wel door de keeper worden opgepakt. Bij overtreding wordt een indirecte vrije trap toegekend.

Wisselen
Er kan doorlopen gewisseld worden. De inkomende speler wacht met het betreden van het veld tot de uitkomende speler het veld heeft verlaten.

Absentie 
Bij het niet verschijnen van een team, heeft het afwezige team met 10-0 verloren. Een team is officieel afwezig indien er op het tijdstip van de aftrap minder dan vijf spelers (inclusief keeper) aanwezig zijn. Het afwezige team ontvangt tevens het maximale aantal minpunten. Het team dat wel aanwezig is, ontvangt het maximaal aantal bonuspunten.

Afgelastingen
Een wedstrijd wordt alleen bij uitzonderlijke slechte weersomstandigheden afgelast.

Wanneer een scheidsrechter een wedstrijd moet staken wegens onsportief gedrag, ontvangt het andere team de plus 5 regeling. Dit houdt in dat het scoreverloop naar 5, 10 of maximaal 15 doelpunten wordt afgerond.

Wanneer een scheidsrechter vanwege onvoorziene omstandigheden gedwongen wordt de wedstrijd te staken, zal de wedstrijd op een later moment uitgespeeld worden of geheel opnieuw worden gespeeld.